Geef aan als je je niet lekker of oververmoeid voelt. Soms kan de prikkel van de massage te hevig zijn en moet deze aangepast worden op wat je op dat moment kunt hebben. Soms is uitstellen dan een betere optie, we overleggen dit samen. 

De massage dient uitgesteld te worden bij koorts en besmettelijke huidaandoeningen, ivm kans op toename van klachten. 

Zwangerschap is een contra-indicatie voor massage; in het eerste trimester is het niet goed om te masseren. Daarna is het wel weer mogelijk, maar niet bij mij in de praktijk; kies hiervoor een masseur die zwangerschapsmassage in het pakket heeft.

Bij  chronische of ernstige ziektes ga ik er vanuit dat je dit meldt, en dat je toestemming voor de massage vraagt bij je behandelend arts. Bij epilepsie, Whiplash, doorbloedingsstoornissen of trombose en kanker is het beter om niet te masseren.

Bij twijfel is het goed om voor de aanvang van massage samen te overleggen.