Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze website, of elke andere website waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit natuurlijk-bij-yvonne.nl iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze website beschikbaar is.